انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو جوان

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست(زنده)
با اجرای فرزاد حسنی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
60
كنكور جوان
با حضور محمد لطفی(مشاور تحصیلی)، هیراد ذاكر(مشاور تحصیلی) و سهیل علی نیا(مشاور تحصیلی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
30
مینای مهتاب(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:15
15
نبض
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
30
نمایش
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:00
45
تقاطع(تكرار)
با حضور دكتر حشم دار(كارشناس سیاسی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:45
15
نت عاشقی(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:10
30
به رنگ سپیده
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:40
15
مشكات
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم- آیات 135 تا 141 سوره مباركه بقره
06:10
20
صفر تا صد
گفتگو با دكتر كاشانی(مدرس دانشگاه) و دكتر افشاری(عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان گشت(زنده)
با حضور سعید باقری راد(كارشناس گردشگری) و با اجرای مهدی مفیدی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
50
تقاطع
گفتگو با دكتر معتضد(مورخ) و دكتر مسعود مرادی(مدیر گروه تاریخ سیستان بلوچستان)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:50
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:00
30
جیك و بیك
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
10:30
30
كیفیت برتر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:00
25
و اما ورزش(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:25
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
60
دایره
با حضور دكتر مظاهری(جامعه شناس)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
15
پنج دری
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:45
30
قرار
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:15
15
با من ورق بزن
با حضور فرزام شیرزادی(روزنامه نگار)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
2
شهدای ترور
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:57
3
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
پشت خط جوانی
با حضور دكتر مسعود ورمزیاری(روانشناس)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
25
چهارسو
ارتباط تلفنی با شاهین شجری كهن(منتقد سینما) و آقای لطفی(كارشناس ادبیات)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
30
گل یا پوچ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:30
15
سمفونی عشق
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:45
15
نوترانه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
آنچه شما ساخته اید
با آثاری از شنوندگان: رضا شكری، معصومه سالكی، محمد رجایی و... شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir
16:30
30
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
60
توپ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:00
30
بی زحمت
با اجرای فاطمه صداقتی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
2
شهدای ترور(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:52
8
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
75
موج جوانی(زنده)
اذان مغرب: 19:21- موذن: كرمی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:15
15
نت عاشقی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:30
15
نبض
با حضور دكتر مجید رحمانی(جراح، دندانپزشك و متخصص ایمپلنت)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
15
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:00
30
دیدار
با حضور صادق كرمیار(نویسنده و كارگردان)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
21:30
30
سبز، سفید، قرمز
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
كلید طلایی(زنده)
با حضور نرگسی دلیر(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
خانه ام همین جاست
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
29
مینای مهتاب
تهیه كننده: خلیل نژاد- گوینده: صارمی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

جدول پخش برنامه های
[31/06/1396]
00:00
90
اینجا شب نیست
با اجرای سیاوش عقدایی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
01:30
60
كنكور جوان
با حضور محمد لطفی(مشاور تحصیلی)، هیراد ذاكر(مشاور تحصیلی) و محمداحسان عرب(مشاور تحصیلی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:30
15
سمفونی عشق(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
02:45
30
حماسه اشك
با حضور مهدی نوروزی(مداح)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:15
15
نبض(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
03:30
30
نمایش بازماندگان
بازیگران: رامین پورایمان، شیما جان قربان، مجید حمزه، عباس توفیقی و... شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:00
15
نت عاشقی(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:15
30
به رنگ سپیده
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
04:45
15
مشكات
با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی(مفسر قرآن)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:00
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:10
15
مقتل خوانی
راوی: زنده یاد مهران دوستی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:25
30
مینای مهتاب(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
05:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:00
10
تسنیم
قاری: استاد محمد جبریل، با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:10
20
صفر تا صد
گفتگو با دكتر قریب(دكترای مدیریت ورزشی) و دكتر فتاحی(مدرس دانشگاه)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:30
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
06:40
80
جوان گشت(زنده)
با حضور بهاره اله دانه(كارشناس گردشگری) و با اجرای مهدی مفیدی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:00
30
نوبت عاشقی
با حضور حجت الاسلام اشرف سمنانی(مولف و استاد دانشگاه)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:00
30
آنچه شما ساخته اید
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
09:30
120
شیرخوارگان حسینی(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:30
15
حماسه شكوه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
11:45
30
قرار
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:15
15
با من ورق بزن
با حضور فرزام شیرزادی(روزنامه نگار)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
12:30
60
رادیو همراه(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:30
25
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:55
1
شهدای ترور
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
13:56
4
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:00
30
زیر سایه تو
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
14:30
30
در بارگاه خاك
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
15:00
60
ساز و صدا
با حضور علیرضا شهاب(خواننده پاپ)، مهدی تاج(تصنیف خوان)، محمد علی بهمنی(ترانه سرا) و فریدون خشنود(نوازنده) به عنوان داور شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:00
30
تاریكتر از سیاهی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
16:30
30
نیلوفرانه
با حضور سیدمهدی شجاعی(نویسنده)، گوینده: محی الدین تقی پور، گزارشگر: مجتبی پرآذین، بازیگران: آسیه گرجی و حسین قدیمی، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
17:00
60
توپ(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:00
30
به افق ماه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:30
20
خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:50
1
شهدای ترور(تكرار)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
18:51
9
میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
19:00
75
موج جوونی(زنده)
تهیه كننده: عباس پیری- گوینده: حسن اسماعیل پور- بازیگر: امیر عضد، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:15
15
بشنو از نی
با حضور حجت الاسلام معاونیان(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:30
15
پیرغلامان حسینی
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
20:45
75
چهار چهار دو(زنده)
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
22:00
60
كلید طلایی(زنده)
با حضور نرگسی دلیر(مشاور تحصیلی)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:00
30
پرواز پروانه ها
با حضور خانواده شهید، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir
23:30
29
مینای مهتاب
شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir