انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل آهنگ
صادق چراغی(كارشناس مجری)
02:00
30
قصه های پرنده مهتاب
مسعود فروتن(راوی)
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
30
در قلمرو تاریخ
خانم نرگس جاویدی و جواد شاهسواری(كارشناسان)
03:30
30
كیمیای كلمات
احمد خالصی و خانم مریم صمصامی(كارشناسان)
04:00
30
هزار و یك سخن
عبدالرضا مدرس زاده(سخنران)
04:30
30
تماشاگه راز
با حضور حسین آهی(كارشناس)
05:00
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:40
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
05:50
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
30
خبر
08:30
30
با فرهنگ سفر كنید(تكرار)
09:00
30
ایران آفرین
خانم سمانه قاسمی(كارشناس)
09:30
15
جستجوی ناتمام
09:45
15
قدم زدن در كلمات
خانم اشرف بروجردی(كارشناس)
10:00
15
فارسی بگوییم(تكرار)
10:15
15
یك مثل، یك نمایش
10:30
60
پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی
11:30
10
ساعت شعر
11:40
20
اذان ظهر
12:00
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
12:05
10
با كاروان حكمت
دكتر عبدالمهدی مستكین(كارشناس مجری)
12:15
5
میان برنامه
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
12:20
10
در مكتب استاد
ضیاء الدین سجادی(كارشناس)
12:30
15
سفر به شعر
ساعد مشكی(كارشناس)
12:45
15
ترانه باران
سیداحمد برابادی(كارشناس)
13:00
15
در جستجوی معنا
خانم یلدا طبسی(كارشناس)
13:15
15
نغمه های ایرانی
13:30
30
هفتانه
علی جعفری و سعید اسلام زاده(كارشناسان)
14:00
30
خبر
14:30
45
با فرهنگ سفر كنید
مازیار شفاعتی و خانم فرناز خندان(كارشناسان)
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 22058800 9821+
15:45
15
با ستاره ها
16:00
30
سكوت كتاب
افشین داورپناه(كارشناس)
16:30
30
چاپ اول
عبدالله صلواتی و خانم سمیه نصراللهی(كارشناسان)
17:00
90
عصرانه با هنر
اذان مغرب: 17:14 موذن: دكتر قاسم رضیعی
18:30
30
فرزانگان فرهنگ
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
سمت و سو
امیر پارسی اصفهانی(كارشناس)
20:30
15
آینه جیبی
میثم حاجی محمدی و خانم مائده گیوه چی(كارشناسان)
معرفی تازه های نشر دیجیتال- كتاب الكترونیكی و تولید محتوا در فضای مجازی
20:45
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
21:00
30
اسطوره های ایرانی
خانم لیلی ورهرام(كارشناس)
21:30
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
خانم ها انوشه خدابنده لو و فرشته احمدی(سخنرانان)
22:00
45
نیستان
كیوان ساكت، خانم ها فرنوش تدین و ندا رادمهر(كارشناسان)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
23:00
30
شب های فرهنگ- گروه كتاب
كامیار عبدی(كارشناس مجری)
23:30
29
فرآهنگ
محمود مشرف آزاد تهرانی(مترجم)

جدول پخش برنامه های
[30/08/1396]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل آهنگ
صادق چراغی(كارشناس مجری)
02:00
30
قصه های پرنده مهتاب
محمدرضا سرشار(راوی)
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
60
ققنوس
احمد عزیزی(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
مقصود فراست خواه(سخنران)
04:30
30
تماشاگه راز
با حضور حسین آهی(كارشناس)
05:00
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:40
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
05:50
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
10
خبر
08:10
200
پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی(زنده)
11:30
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
11:40
20
اذان ظهر
12:00
10
با كاروان حكمت
دكتر عبدالمهدی مستكین(كارشناس مجری)
12:10
10
میان برنامه
12:20
10
گام های گم شده
كریم فكور(شاعر)
12:30
15
سفر به شعر
ابوالفضل پاشا(كارشناس مجری) و علیرضا بهنام(كارشناس)
12:45
15
ترانه باران
13:00
15
در جستجوی رازها
13:15
15
نغمه های ایرانی
13:30
30
هفتانه
علی جعفری و سعید اسلام زاده(كارشناسان)
14:00
30
خبر
14:30
45
اكسیر
محمدرضا رضایی(كارشناس)
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
15:45
15
با ستاره ها
16:00
30
كتابك
16:30
30
چاپ اول
حمید هاشمی و محمدحسین یزدانی(كارشناسان)
17:00
90
عصرانه با تاریخ
اذان مغرب: 17:14 موذن: حسینعلی شریف
18:30
30
ایرانم
داریوش دربندی(كارشناس)
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
سمت و سو
مسلم خانی(كارشناس)
20:30
15
آینه جیبی
خانم شیوا جلوه(كارشناس)
20:45
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
21:00
30
كیمیای كلمات
به قلم غلامحسین یوسفی
21:30
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
حسن بلخاری(سخنران)
22:00
45
نیستان
كیوان ساكت و خانم‌ها نیكو یوسفی و ندا رادمهر(كارشناسان)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
خانم راحله فلاحی(مجری)
23:00
30
شب های فرهنگ- گروه كتاب
استاد زنده یاد سید محمد محیط طباطبایی(كارشناس)
23:30
29
فرآهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir