انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
120
چهار باغ
02:00
30
قصه های پرنده مهتاب
محمدرضا سرشار(راوی)
02:30
30
خشت و خیال
مهران عزتی(كارشناس)
03:00
60
ققنوس
غلامرضا طریقی(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
04:30
30
تماشاگه راز
حسین آهی(كارشناس)
05:00
40
ناز و نیاز
05:40
10
غزل آواز
جواد معروفی(پیانو)
05:50
10
در آستان
دكتر محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
كارشناسان: ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی
07:00
5
خبر
07:05
55
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
كارشناسان: ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه (زنده)
دكتر حسن بیگی
10:00
30
ارمغان شكوفایی
10:30
15
برگهایی در آغوش باد
10:45
15
قدم زدن در كلمات
اقبال(كارشناس)
11:00
10
میان برنامه
11:10
5
كتاب مرا می خواند
دكتر مهدی خانكه(كارشناس)
11:15
15
بوم آهنگ
دكتر محمدی مطلق(كارشناس مجری)
11:30
5
میان برنامه
11:35
10
ساعت شعر
11:45
5
میان برنامه
11:50
10
در مكتب استاد
دكتر ضیاء الدین سجادی(كارشناس)
12:00
15
سفر به شعر
ایلیاد موسوی و خانم افسر روحی(كارشناس)
12:15
15
ترانه باران
12:30
15
در جستجوی معنا
سیاوش تراز(كارشناس)
12:45
25
اذان ظهر
13:10
10
با كاروان حكمت
13:20
10
نغمه های ایرانی
13:30
30
هفتانه
14:00
30
خبر
14:30
30
ساعت موسیقی
محمدرضا شرایلی(كارشناس)
15:00
15
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
15:15
45
چند نفر یك پرونده
دكتر احمد اسانلو(كارشناس)
16:00
60
جادوی صحنه
17:00
15
آینه جیبی
خانم ها لیلا وصالی و مائده گیوه چی(كارشناسان)
17:15
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
17:30
30
سمت و سو
18:00
30
جهان ترجمه
موسی بیدج و خانم بنفشه محمودی(كارشناس)
18:30
30
بازتاب
رضا مختاری اصفهانی(كارشناس)
19:00
30
خبر
19:30
90
عصرانه با ادبیات
اذان مغرب: 19:21 موذن:حسینعلی شریف
21:00
60
نام آوران ایران زمین
22:00
45
نیستان
كیوان ساكت(كارشناس)
22:45
15
تابستان خوانی
23:00
30
شب های فرهنگ
23:30
29
فرآهنگ

جدول پخش برنامه های
[31/06/1396]
00:00
120
چهار باغ
02:00
30
قصه های پرنده مهتاب
بهروز رضوی(راوی)
02:30
30
سوگ ها و آواها
03:00
60
نام آوران ایران زمین
04:00
10
در آستانه
دكتر محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
04:10
40
ناز و نیاز
04:50
10
غزل آواز
منصور نریمان(عود)
05:00
30
هزار و یك سخن
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
05:30
30
تماشاگه راز
حسین آهی(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
90
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
كارشناسان: ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه (زنده)
10:00
30
پرسش از آینده
سعید خزایی(كارشناس)
10:30
15
برگهایی در آغوش باد
10:45
15
قدم زدن در كلمات
دكتر امیرخانی(كارشناس)
11:00
30
سرودها و خاطره ها
11:30
5
میان برنامه
11:35
10
ساعت شعر
11:45
5
میان برنامه
11:50
20
اذان ظهر
12:10
10
ویژه دفاع مقدس
12:20
10
در مكتب استاد
دكتر ضیاء الدین سجادی(كارشناس)
12:30
15
سفر به شعر
12:45
15
ترانه باران
13:00
15
در جستجوی معنا
اصغر پوربهرامی(كارشناس)
13:15
15
نغمه های ایرانی
13:30
30
هفتانه
14:00
30
خبر
14:30
30
تماشاخانه
15:00
15
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
15:15
45
فكرانه
16:00
45
موج 106
16:45
15
جستجوی ناتمام(تكرار)
پایان نامه خانم پروین شیفیعیان با موضوع "بررسی تاثیر زن در آثار 10 نقاش شاخص بعد از انقلاب"
17:00
90
عصرانه با تاریخ
اذان مغرب: 18:19 موذن: مرحوم حسین صبحدل
18:30
30
یاری كه مهربان است
19:00
30
خبر
19:30
30
روی جلد
20:00
30
سمت و سو
20:30
15
آینه جیبی
خانم ها لیلا وصالی و مائده گیوه چی(كارشناسان)
20:45
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
21:00
30
رد پا
21:30
30
سیم و زر(تكرار)
22:00
60
درس مثنوی
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)
23:00
30
شب های فرهنگ
23:30
29
فرآهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir