انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/02/1397]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل بانگ
عاشق علیشاه(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین
02:00
15
سفر به شعر
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر
02:15
15
اشراق
قدمعلی سرامی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
60
درس مثنوی
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین
04:00
30
هزار و یك سخن
شهیدی(سخنران)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ
04:30
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:10
10
دایره مینا
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:20
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین
05:30
30
اسطوره های ایرانی
مهدی فكری و خانم لیلی ورهرام(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ترانه باران
نبوی(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه(زنده)
با حضور آقای حسام فر و گوینده محترم مركزفارس- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
10:00
30
پرسش از آینده
مجید نامور(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
10:30
90
كافه نیمروز(زنده)
12:00
10
گام های گمشده
كاری از گروه تولید و تامین
12:10
5
میان برنامه
12:15
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
12:45
30
اذان ظهر
13:15
15
در جستجوی معنا
ابوذر بهروزی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
13:30
30
هفتانه
سعید اسلام زاده، علی جعفری، رضا جلالی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر

مشروح اخبار ساعت 14
14:30
45
پشت چراغ سبز(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:15
30
كوبه(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:45
15
با ستاره ها
كاری از گروه تولید و تامین
16:00
30
فرهنگستان
مهدی قنواتی، علیرضا حجازی و خانم شبنم مجیدی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
16:30
30
جهان نما
كاری از گروه ادب و هنر
17:00
30
كتابك
كاری از گروه كتاب
17:30
15
نغمه های نیمایی
كاری از گروه ادب و هنر
17:45
15
جستجوی ناتمام
كاری از گروه تولید و تامین
18:00
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
18:30
30
چهار اثر
سعید سعیدی پور و خانم شوكا فصل بهار(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین
19:00
30
خبر
19:30
90
رادیو كتاب
اذان مغرب: 20:01- موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
21:00
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
21:15
15
فارسی با طعم شكر
كاری از گروه كتاب
21:30
90
نیستان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
23:00
59
مسیر آرمانی
كاری از گروه تولید و تامین

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir