انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل بانگ
صادق چراغی(كارشناس مجری)
02:00
15
سفر به شعر
ابوالفضل پاشایی(كارشناس مجری) و محمدصادق رئیسی(كارشناس)
02:15
15
اشراق
رضا الهی منش(كارشناس)
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
30
در قلمرو تاریخ
آرش نورآقایی و خانم ژاله ابراهیمی(كارشناسان)
03:30
30
كیمیای كلمات
خانم مریم صمصامی(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
محمدعلی موحد(سخنران)
04:30
30
تماشاگه راز
با حضور حسین آهی(كارشناس)
05:00
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
05:10
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
05:20
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه(زنده)
10:00
30
ایران آفرین
احمد زیبافر(كارشناس)
10:30
120
كافه نیمروز(زنده)
اذان ظهر: 12:16 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش
12:30
15
در جستجوی معنا
خانم یلدا طبسی(كارشناس)
12:45
15
ترانه باران
13:00
60
تماشاخانه فجر
علی جعفری(كارشناس)
ویژه سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
14:00
30
خبر
14:30
45
با فرهنگ سفر كنید
مازیار شفاعتی و خانم فرناز خندان(كارشناسان)
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
15:45
15
با ستاره ها
16:00
30
سكوت كتاب
بهنام ناصح(كارشناس)
16:30
120
رادیو كتاب
اذان مغرب: 17:41، موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر
18:30
30
فرزانگان فرهنگ
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
وكیل یار
رضا منكاوی، جواد ابوالقاسم پور و محسن گودرزی(كارشناسان)
20:30
90
نیستان
كیوان ساكت(كارشناس)
22:00
30
اسطوره های ایرانی
خانم لیلی ورهرام(كارشناس)
22:30
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
اجرا: راحله فلاح
23:00
59
مسیر آرمانی

جدول پخش برنامه های
[03/11/1396]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل بانگ
صادق چراغی(كارشناس مجری)
02:00
15
سفر به شعر
خانم زینب صادقی(كارشناس)
02:15
15
اشراق
رضا الهی منش(كارشناس)
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
60
ققنوس
04:00
30
هزار و یك سخن
محمدعلی موحد(سخنران)
04:30
30
تماشاگه راز
با حضور حسین آهی(كارشناس)
05:00
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
05:10
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
05:20
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
10
خبر
08:10
200
پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی
11:30
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
11:40
10
با كاروان حكمت
دكتر عبدالمهدی مستكین(كارشناس مجری)
11:50
20
اذان ظهر
12:10
10
میان برنامه
12:20
10
گام های گمشده
12:30
15
در جستجوی رازها
12:45
15
ترانه باران
حسین صمدی(كارشناس)
13:00
60
تماشاخانه فجر
علی جعفری (كارشناس)
14:00
30
خبر
14:30
45
اكسیر
خانم زهراسادات روحانی(كارشناس)
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
15:45
15
با ستاره ها
16:00
30
كتابك
داریوش فرضیایی(كارشناس)
16:30
120
رادیو كتاب
اذان مغرب 17:42، موذن: علی قاسم آبادی
18:30
30
شبی با فرهنگ
عبدالمهدی مستكین(كارشناس)
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
وكیل یار
رضا منكاوی، جواد ابوالقاسم پور و خانم ملیحه بنان(كارشناسان)
20:30
90
نیستان
كیوان ساكت(كارشناس)
22:00
30
كیمیای كلمات
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
22:30
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
23:00
59
مسیر آرمانی

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir