انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
30
نمایش یكی بود یكی نبود(تكرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
شباویز- قسمت 13(تكرار)
تهیه كنندگان: ژاله محمدعلی گویندگان: بهناز بستاندوست، محمد رضاعلی نویسنده: منیژه آرمین
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش بازگشت رویا- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نوشین حسن زاده، شهین نجف زاده نویسنده: یاسمن شكرگزار
02:00
15
میان برنامه
02:15
30
ناهید- قسمت 4- قسمت 4(تكرار)
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا گوینده: نوشین حسن زاده نویسنده: شهریار زمانی
02:45
30
نمایش در جستجوی زمان از دست رفته(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: صفا آقاجانی، امیر منوچهری نویسنده: لیدا شیرمرد
03:15
30
نمایش چند دوشنبه جعلی(تكرار)
03:45
30
نمایش جنگ و صلح- قسمت 30(تكرار)
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: فریدون اسماعیلی، مهین نثری تنظیم برای رادیو: غزال زرگر امینی
04:15
60
با درام نویسان معاصر(تكرار)
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
05:15
5
سایه سار مهر
05:20
40
اذان
برنامه اذانگاهی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
لشگر خوبان- قسمت 14
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش فصل سرد شقایق- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، نوشین حسن زاده نویسنده: زهرا كولیوند
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش خانواده، دوست، همسایه- قسمت 3
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهین نثری، علی میلانی نویسنده: لیدا شیرمرد
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یكی بود یكی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
شباویز- قسمت 14
تهیه كنندگان: ژاله محمدعلی گویندگان: بهناز بستاندوست، محمد رضاعلی نویسنده: منیژه آرمین
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش بازگشت رویا- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نوشین حسن زاده، شهین نجف زاده نویسنده: یاسمن شكرگزار
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
ناهید- قسمت 5
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا گوینده: نوشین حسن زاده نویسنده: شهریار زمانی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش به سوی فردا
كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: افسانه محمدی، علی تاجمیر نویسنده: سید حسن حسینی
نحوه تشكیل یك سایت معتبر اینترنتی توسط دانشجویان رشته های سفالگری دانشگاهی، برای معرفی و فروش كارهای دستیشان كه بسیار نیز موفق می شوند.
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش دست بالای دست
كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: بهرام سروری نژاد، رحمان باقریان نویسنده: یاسمن شكرگزار
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش گل و تگرگ- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: شهین نجف زاده، محمد رضاعلی نویسنده: یاسمن شكرگزار
16:30
15
سایه سار مهر
16:45
30
نمایش بازگشت رویا- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نوشین حسن زاده، شهین نجف زاده نویسنده: یاسمن شكرگزار
17:15
15
میان برنامه
17:30
30
اذان
برنامه اذانگاهی
18:00
30
شباویز- قسمت 14
تهیه كنندگان: ژاله محمدعلی گویندگان: بهناز بستاندوست، محمد رضاعلی نویسنده: منیژه آرمین
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش فصل سرد شقایق- قسمت 3
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، نوشین حسن زاده نویسنده: زهرا كولیوند
19:15
30
لشگر خوبان- قسمت 14
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
19:45
15
میان برنامه
20:00
60
با درام نویسان معاصر
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
21:00
30
نمایش خانواده، دوست، همسایه- قسمت 3
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهین نثری، علی میلانی نویسنده: لیدا شیرمرد
21:30
30
نمایش گل و تگرگ- قسمت 1
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: شهین نجف زاده، محمد رضاعلی نویسنده: یاسمن شكرگزار
22:00
30
لشگر خوبان- قسمت 14(تكرار)
گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: معصومه سپهری
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش فصل سرد شقایق- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرخ افضلی، نوشین حسن زاده نویسنده: زهرا كولیوند
23:15
30
نمایش خانواده، دوست، همسایه- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهین نثری، علی میلانی نویسنده: لیدا شیرمرد
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir