پخش زنده و آرشیو رادیو

سرمشق

هر روز از ساعت 07:55 تا ساعت 8:00 به مدت 5 دقیقه


مروری بر رهنمودهای مقام معظم رهبری