پخش زنده و آرشیو رادیو

روی دیگر تاریخ

پنجشنبه از ساعت 15 به مدت 25


شنیدنی های تاریخ ایران و جهان را روایت می كند.

زمان پخش : پنج شنبه ساعت 15:00 به مدت 25 دقیقه / تهیه كننده ریحانه یزدان دوست و مجری: بتول نجفی