پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت ترانه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه


توجه به خواسته مخاطبان در پخش موسیقی و توجه به آثار فاخر موسیقی كشور

تعامل با مخاطب و جذب مخاطب جدید