پخش زنده و آرشیو رادیو

سیری در تاریخ معاصر ایران

پنجشنبه از ساعت 11:30 به مدت 20


در این برنامه رخدادهای پس از انقلاب ایران از جمله به تشكیل نهادها و ارگان های مختلف می پردازد.

زمان پخش : پنج شنبه ها ساعت 11:30 به مدت 25 دقیقه/ تهیه كننده : سعید سلیمانی مجری: كیوان همتی