پخش زنده و آرشیو رادیو

شناسا

شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه


پاسخ به سوالات مردم در زمینه مسایل و مشكلات جامعه طرح درد ودل های مردم و شنیدن اقدامات مسئولان برای حل چالشهای مختلف اجتماعی –ایجاد فضای رسانه ای برای اقناع حس پرسشگری مخاطبان در حوزه نقد اجتماعی

گسترش فرهنگ نقد صحیح و نقد پذیری