پخش زنده و آرشیو رادیو

باشگاه ستاره ها

جمعه ها از ساعت 22:05 تا 23:45 به مدت 100 دقیقه


ساماندهی به میزان مشاركت مخاطبان در برنامه های رادیو ایران

تقویت مشاركت عمومی ، روحیه ابتكار و نوآوری برای پیشرفت همه جانبه، تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ كا و تلاش، تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط