پخش زنده و آرشیو رادیو

خنداخند

پنج شنبه ها از ساعت 18:30 تا 19:00 به مدت 30 دقیقه


ایجاد روحیه شادی و نشاط بین جوانان

تقویت روحیه شادابی، امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری و گفتمان سازنده، اطلاع رسانی شفاف و به روز درباره رخدادهای ایران و جهان