پخش زنده و آرشیو رادیو

برد و باخت

یكشنبه ها از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه


ارائه تحلیلی منطقی از مسائل پیش آمده در ورزش كشور

ترویج روحیه انتقادپذیری و گفتمان انتقاد سازنده اطلاع رسانی شفاف و به روز درباره رخدادهای ورزشی ایران و جهان