پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان در سالی كه گذشت

28 اسفند تا 15 فروردین از ساعت 16:30 به مدت 25


مروری بر تحولات و رویدادهای سیاسی و بین المللی در سال 97