پخش زنده و آرشیو رادیو

مناظره انتخابات ریاست جمهوری

جمعه 15 اردیبهشت از ساعت 16:30 به مدت سه ساعت و نیم


موضوع اقتصادی

این مناظره روز جمعه 15 اردی بهشت ساعت 16:30 انجام شد