پخش زنده و آرشیو رادیو

كاكتوس

پنجشنبه از ساعت 20 به مدت 55


«كاكتوس»، ویژه نامه برنامه دو صفر طنز است كه در ماه محرم و صفر از رادیو ایران پخش می شود