پخش زنده و آرشیو رادیو

ابلاغ

13 دی از ساعت 14:50 به مدت 10 دقیقه


ابلاغ پیام امام (ره) به گورباچف