پخش زنده و آرشیو رادیو

افتتاحیه جشنواره بین المللی رادیو

2 اردیبهشت از ساعت 9 -اا / 11:15-12:40 به مدت 240


چهاردهمین جشنواره بین المللی صدا و ششمین اجلاس جهانی رادیو