پخش زنده و آرشیو رادیو

جنایتی تا ابد

16 مرداد از ساعت 17:10 به مدت 20


بمباران اتمی هیروشیما و ناكازاكی