پخش زنده و آرشیو رادیو

از مدینه به مرو

99/7/26 از ساعت 9:30 تا 10 به مدت 30


افتخار برای ایرانیان برای وجود مبارك امام رضا ع ، رفتار و برخورد اجتماعی آن امام بزرگوار در طول سفرشان با مردم عادی كه باعث احیای ارزش های اسلامی می شود