پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزند زمانه

99/7/27 از ساعت 20:30. تا 20:50 به مدت 20


در سالروز آغاز قیام توابین در كوفه، رادیو ایران ویژه برنامه «فرزند زمانه» را تقدیم می كند.