پخش زنده و آرشیو رادیو

برمدار اسلام

99/7/25 از ساعت از ساعت 9تا 9:30 به مدت 30


بررسی دو صلح مهم در تاریخ اسلام و ارتباط بین این دو صلح، صلح حدیبیه بین پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و مشركین ساكن در مكه در سال ششم هجری و صلح امام حسن مجتبی (ع)