پخش زنده و آرشیو رادیو

داستان یك فتوا

25 بهمن از ساعت 20:30 به مدت 20


صدور حكم تاریخی امام خمینی ره مبنی بر ارتداد و لزوم اعدام سلمان رشدی