پخش زنده و آرشیو رادیو

سرباز ولایت

13تا16دی از ساعت 09:00 به مدت 03:00


.

رادیو معارف همزمان با شهادت سردار قاسم سلیمانی به تبیین ابعاد زندگی آن شهید بزرگوار خواهد پرداخت.