پخش زنده و آرشیو رادیو

فرهنگستان

شنبه ها از ساعت 16:30 تا 17:00 به مدت 30 دقیقه


معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه های مختلف

معرفی فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی