پخش زنده و آرشیو رادیو

آینه جیبی

هر روز از ساعت 17:00 به مدت 15 دقیقه


معرفی دستاوردهای فن آوری دیجیتال در حوزه كتاب و نشر

معرفی دستاوردهای فن آوری دیجیتال در حوزه كتاب و نشر