پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر انه با هنر و عصرانه با ادب

دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 17:30 به مدت یك ساعت


آشنایی با هنرهای تجسمی و موسیقی، سینما و تئاتر و شعر و داستان

آشنایی با هنرهای تجسمی و موسیقی و شنیدنی هایی در این حوزه