پخش زنده و آرشیو رادیو

شب های فرهنگ (ادب و هنر)

سه شنبه و جمعه از ساعت ساعت 23 به مدت 30 دقیقه


مروری برتاریخ هنر ایران و جهان و مروری بر پیوند شعر و اخلاق و حكمت در آثار شاعران و ادیبان ایرانی