پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ترجمه

پنج شنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه


آشنایی با وضعیت ترجمه در ایران، جدیدترین آثار ترجمه شده در بازار نشر