پخش زنده و آرشیو رادیو

سیم و زر

یكشنبه هر هفته از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه


این برنامه به نقد كتاب اختصاص دارد.