پخش زنده و آرشیو رادیو

ساز نوروز

هرروز در ایام نوروز ساعت از ساعت 09:00 به مدت 180 دقیقه


ویژه برنامه ساز نوروز به همت چهارگروه رادیو فرهنگ در ایام نوروز همراه فرهیختگان فرهنگ خواهد بود.

آیین های نوروزی، بازی های نوروزی، طبیعت گردی، آداب و رسوم نوروزی در استان های مختلف، نمایش های نوروزی