پخش زنده و آرشیو رادیو

«چهار اثر»

جمعه ها از ساعت 18:30تا 19:00 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ

برنامه ی چهار اثر هر هفته به معرفی آثار ملی ثبت شده می پردازد . این برنامه هر جمعه از ساعت 18/30تا19/00 به مدت سی دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود .