پخش زنده و آرشیو رادیو

با كاروان حكمت

هر روز از ساعت 12:50 به مدت 10 دقیقه


برنامه "با كاروان حكمت"نقل اندیشه و كردار از بزرگان ایران زمین است.

چند بیتی از مولانا در باب نیكوكاری و خدمتگزاری