پخش زنده و آرشیو رادیو

در آستان

هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه


در این برنامه به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه می پردازد.