پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیو كتاب

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه


برنامه رادیو كتاب را شنبه‌ها «كتاب و میراث»، یكشنبه‌ها «كتاب و كودك»، دوشنبه‌ها «كتاب و ترجمه»، سه‌شنبه‌ها «تاریخ چاپ و نشر كتاب»،‌چهارشنبه‌ها«كتاب و هنر» و پنجشنبه‌ها «كتاب امروز» شنونده باشند.