پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله نیم روز

شنبه- چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 10:30 به مدت 55 دقیقه


مروری بر تاریخ ایران و زندگی اندیشمندان تاریخ و اندیشه ی ایران زمین با روایتهای داستانی و گفتگو درباره ی مسائل و خبرهای روز و معرفی آثار فاخر حوزه ی فرهنگ و اندیشه و توجه به تاریخ معاصر كشور