پخش زنده و آرشیو رادیو

« آشنایی با ادبیات تطبیقی»

پنج شنبه ها از ساعت 12:15 تا 12:45 به مدت 30 دقیقه


آشنایی با ادبیات تطبیقی هر پنج شنبه 12:15 تا 12:45

این برنامه هر پنج شنبه به موضوع چیستی ، ویژگی ها ، اهمیت و كاربرد ادبیات تطبیقی در ایران و جهان می پردازد .