پخش زنده و آرشیو رادیو

لذت مطالعه و آشنایی با مهندسی روان شناسی جدید مطالعه و روش های نوین كتابداری و شناخت اختلالات مطالعه

چهارشنبه ها از ساعت 20:30 تا 21 به مدت 30 دقیقه


كاری از گروه كتاب رادیو فرهنگ