پخش زنده و آرشیو رادیو

نگارخانه

سه شنبه هر هفته از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه


بررسی نقش و جایگاه گرافیك،نقاشی، مجسمه سازی و دیگر هنرهای تجسمی در جامعه ی امروز

كاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ