پخش زنده و آرشیو رادیو

چرخانه

چهارشنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ی چرخانه به موضوع بانوان كارآفرین پرداخته و با معرفی بانوان كارآفرین تلاش میكند تا راه های كارآفرینی برای بانوان را معرفی نماید .

كاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو فرهنگ