پخش زنده و آرشیو رادیو

ساز سفر

پنج شنبه ها از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ی ساز سفر با هدف روایت تجربه ی سفرهای مختلف از اردیبهشت 98 از شبكه ی فرهنگ پخش می شود .در این برنامه تلاش می شود تا افرادی كه شیوه های مختلفی از سفر را تجربه كرده اند به مخاطبان معرفی شوند .

برنامه ی ساز سفر با هدف روایت تجربه ی سفرهای مختلف از اردیبهشت 98 از شبكه ی فرهنگ پخش می شود .در این برنامه تلاش می شود تا افرادی كه شیوه های مختلفی از سفر را تجربه كرده اند به مخاطبان معرفی شوند . طبیعت گردها و افرادی كه گردشگری حرفه را تجربه می كنند یكی از مهم ترین گروه هایی هستند كه در این برنامه دعوت می شوند. كوله گردها ، گردشگردان با هدف پژوهشی در سفر ، روستاگردان و پرنده نگرها مهمانانی هستند كه تا امروز در این برنامه حاضر شدند . این مهمانان خاطرات و تجربه های سفرهای خود را بازگو كردند و جاذبه های تاریخی و طبیعی ایران زمین را برای شنوندگان رادیو فرهنگ معرفی كردند . در بخش دیگری از برنامه ساز سفر ، نسرین صالحی پژوهشگر و كارشناس غذا غذاهایی از سراسر ایران را معرفی می كند . فاطمه رسولی در بخش « با من از سفر بگو» سفرنامه هایی از روزگاران قدیم