پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن فارسی

یك شنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


شناخت شعر،ادب،تاریخ،فرهنگ و هنر ایران به روایت شاعران و استادان كشورهای فارسی زبان و دوستداران فرهنگ و تمدن ایران

كاری از گروه ادب و هنر