پخش زنده و آرشیو رادیو

آیین سوگند

سه شنبه 27 اسفندماه از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه


كاری از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ سه شنبه 27 اسفندماه ساعت 21:30

موضوع برنامه: روایت سودابه و سیاوش و كیكاووس از شاهنامه فردوسی در قالب نمایش اپرت با اجرای محمد معتمدی، علی خدایی و سالار عقیلی