پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران دخت

یك شنبه هر هفته از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه


مجله رادیویی كه به معرفی زنان موفق در حوزه فرهنگ و هنر می پردازد.

كاری از گروه كتاب رادیو فرهنگ