پخش زنده و آرشیو رادیو

مجموعه داران

جمعه هر هفته از ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای گفتگو محور كه به گفت و گو با مجموعه داران می پردازد