پخش زنده و آرشیو رادیو

پرده عشاق

پنج شنبه هر هفته از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه


نقالی و پرده خوانی قصه های كهن،شاهنامه و روایت های ادبیات نمایشی و داستانی عامیانه ایران با حضور بازیگران و نقالان سرشناس كشور