پخش زنده و آرشیو رادیو

محتشم نامه

هر روز از ساعت 01:30 به مدت 15 دقیقه


بررسی و آسیب شناسی شعر عاشورایی و آیینی معاصر در قالب مستند روایی با حضور امیری اسفندقه، محمدعلی مجاهدی،مصطفی محدثی و ...

كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ