پخش زنده و آرشیو رادیو

چهل وادی حیرانی

متغیر از ساعت متغیر به مدت متغیر


"پادكست سوگ خوانی" ویژه اربعین حسینی

"پادكست سوگ خوانی" ویژه اربعین حسینی بر اساس قطعات ادبی و سوگ سروده های منظوم متون فاخر، دل نوشته ها و مرثیه های موزون و مسجع از نویسندگان مشهور و جوان