پخش زنده و آرشیو رادیو

قند پارسی

هر روز از ساعت 06:10 به مدت 20 دقیقه


بازخوانی حكایات كهن و طنز فارسی

اجرای نمایشی حكایت های طنز با بهره گیری از كتب فاخر و ارزشمندی همچون: مثنوی معنوی، بوستان و گلستان، كلیله و دمنه، مرزبان نامه، قابوس نامه و ...