پخش زنده و آرشیو رادیو

شكر پنیر

جمعه ها از ساعت 9:00 صبح به مدت 60 دقیقه


جُنگ شاد و طنز رادیویی همراه با آیتم های مختلف نمایشی و موزیكال