پخش زنده و آرشیو رادیو

سمسارستان

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه از ساعت 19:15 به مدت 15دقیقه


روایتی طنز از تاریخچه اشیاء و رویدادها