پخش زنده و آرشیو رادیو

شهد و شكر

جمعه ها از ساعت 08:30 به مدت 90 دقیقه


جُنگ شاد و طنز ... نام برنامه از این بیت حافظ شیرازی الهام گرفته شده است : (این همه شهد و شكر كز سخنم می‌ریزد / اجر صبریست كز آن شاخ نباتم دادند)